PhDr. Štefan Dorčák – úradné preklady – ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykruský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceTajovského 40, Banská Bystrica
KrajBanskobystrický
Telefón0915 473 210
E-mailstefan.dorcak@interpres.sk
Jazyky, s ktorými pracujem NIE úradneukrajinský, bieloruský, anglický
Vlastná webstránkaodkaz
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky 218/2018 Z. z.
Cena - neúradné prekladyod 12 €/ normostrana
Cena - neúradné tlmočenieod 35 €/ hodina
Zľavydohodou
PoznámkyÚradný prekladateľ RUSKÝ JAZYK - konferenčný tlmočník RUSKÝ, ANGLICKÝ JAZYK

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad banská bystrica, úradný preklad ruština, overený preklad ruština