Dr. Veronika Rubintová – úradné preklady – taliančina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyktaliansky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceTrhová 4
917 01 Trnava
KrajTrnavský
Telefón0905 489 701
E-mailveronika.rubintova@gmail.com
Vzdelanie

  • Dr. Università degli Studi di Firenze, Fakulta ekonómie, Podnikové hospodárstvo a vedenie podniku

  • Mgr. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Taliansky jazyk a kultúra

  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Učiteľstvo slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra

Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana
alebo dohodou podľa náročnosti
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad trnava, úradný preklad taliančina, overený preklad taliančina

Reklamy