PhDr. Radmila Horáková – úradné preklady – srbčina a chorvátčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykchorvátsky, srbský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceul. Teplická 27/98, 921 01 Piešťany
KrajTrnavský
Telefón+421 902 328 535
E-mailradmhorakova@gmail.com
Súdne jazykychorvátsky, srbský
Cena - súdne preklady19,92 EUR/ normostrana prekladu

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad piešťany trnava, úradný preklad srbčina chorvátčina, overený preklad srbčina chorvátčina

Reklamy

Refundo.sk