Mgr. Eva Méry – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceŠamorín, Bratislava
KrajTrnavský, Bratislavský
Telefón0905 410 317
E-mailevamery.preklady@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
nemecký, taliansky
Tlmočenie (nie úradné)áno
Špecializáciaprávo, ekonomika, účtovníctvo, bankovníctvo, marketing,
politika, verejná správa ...
Referencie, klientelasúdy, prokuratúry, banky, významné obchodné spoločnosti, atď.
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady11,- až 15,- €/normostrana
Cena za tlmočenieod 30 €/hod + hotové výdavky
(cestovné, strava, ubytovanie a pod.)
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad šamorín, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina