Mgr. Eva Méry – úradné preklady – maďarčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceŠamorín, Bratislava
KrajTrnavský, Bratislavský
Telefón0905 410 317
E-mailmeery.eva@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
nemecký, taliansky
Tlmočenie (nie úradné)áno
Špecializáciaprávo, ekonomika, účtovníctvo, bankovníctvo, marketing,
politika, verejná správa ...
Referencie, klientelasúdy, prokuratúry, banky, významné obchodné spoločnosti, atď.
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady11,- až 15,- €/normostrana
Cena za tlmočenieod 30 €/hod + hotové výdavky
(cestovné, strava, ubytovanie a pod.)
Zľavydohodou

šamorín, bratislava, trnavský, maďarčina
uradne preklady, úradné preklady