Mgr. Marketa Štefková, PhD. – úradná prekladateľka – holandčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykholandský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceTupého 51, 831 01 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0907 617 628
E-mailmskrlantova@yahoo.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
nemecký

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad holandčina, overený preklad holandčina