Mgr. Karol Šeffer – úradné preklady – angličtina, španielčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, španielsky
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceNovomeského 33, 949 11 Nitra
KrajNitriansky kraj
Telefón0948 020 977
037/7730436
E-mailkarol.seffer@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/ normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/ normostrana
Cena za tlmočenie (úradné, neúradné)dohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácieČinnosť súdneho tlmočníka a prekladateľa z AJ a ŠJ od roku 1980.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nitra, úradný preklad angličtina, úradný preklad španielčina, overený preklad