Mgr. Jozefína Bednárová – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceŠtúrova 309/37, 067 83 Kamenica nad Cirochou
Humenné, Snina
KrajPrešovský
Telefón057 779 3509

0907 621 505
E-mailjozkabednarova@gmail.com
Ďalšie jazyky,
s ktorými pracuje
(nie úradne)
český
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladydohodou
Zľavydohodou;
pracujem rýchlo a bez príplatku za neodkladnosť
Ďalšie informáciegeografická pôsobnosť Humenné-SLSP, Snina

humenné, snina, nemčina,
uradne preklady, úradné preklady