Dnes je 24. 06. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Ing. Jozef Majera - úradné preklady - francúzština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykfrancúzsky
Prekladateľáno
Tlmočníknie
FotografiaJozef Majera
Adresa / miesto práceSeredská 32, 917 05 Trnava
KrajTrnavský
Narodený1957
Telefón033 5512 569
0905 33 22 09
Kedy možno volať9:00 - 21.00 h, denne
E-mailjozef.majera@mail.t-com.sk
jozef.majera@francuzstina.com
Vlastný webwww.francuzstina.com
Mesto, oblasť pôsobeniaTrnava, Bratislava, Nitra, Slovenská republika, zahraničie
Špecializáciaodborné technické texty z automobilového,
strojárskeho, elektrotechnického priemyslu,
energetiky i jadrovej, dopravy, potravinárstva,
bankovníctva, poisťovníctva, práva a ekonomiky.
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady20,00 €/NS
Cena - neúradné preklady15,00 €/NS
Cena za tlmočenie20 €/hod
Zľavydohodou
Prax20 rokov
Ďalšie informácieMenovaný má diplom elektrotechnického
inžiniera zo Žilinskej univerzity, štátne
skúšky z pedagogiky a psychológie
na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave.

Je absolventom postgraduálneho štúdia
na Ekonomickej univerzite v Bratislave a FNEGE
(odbor správa a riadenie malých a stredných
podnikov) vo francúzskom jazyku.

Absolvoval ročný študijný pobyt na Université
de Nice a l´Ecole de Mines de Paris.

Pracoval v trvalom pracovnom pomere 7 rokov
pre francúzske inštitúcie a podniky Ambassade
de France en Slovaquie, Credit Lyonnais Bank
Slovakia a Veolia Environnement

trnava, francúzština
uradne preklady, úradné preklady