Mgr. Juraj Bobula – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
FotografiaJuraj Bobula
Aj pomocou tejto mapy
ma ľahko vyhľadáte.
Adresa / miesto prácePanenská 8, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 666 087
E-mailduro.bobula@gmail.com
Vlastný webwww.justlawtexts.com
Špecializáciaobchodné, občianske, správne, trestné právo
vysvedčenia a matričné doklady
Referencie, klientelaadvokátske kancelárie
fyzické osoby
obchodné spoločnosti
prokuratúra, súdy

Člen londýnskeho Chartered Institute of Linguists (MCIL)
Diploma in Translation (DipTrans) v kombinácii EN - SK
s najvyšším hodnotením pri preklade právneho textu
Cena - úradné prekladyod 18 eur / dokument
Cena - neúradné preklady
Zľavy

bratislava, angličtina,
úradné preklady, uradne preklady