Mgr. Zuzana Bittnerová, PhD. – úradné preklady – angličtina, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, nemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto prácePezinok, Kollárova 11
KrajBratislavský
Telefón0908 322 662
E-mailuradnypreklad.bittnerova@gmail.com
Vlastný webwww.uradny-preklad.sk
Oblasť pôsobenia/ špecializáciaprávo, ekonómia, marketing, finančníctvo, poisťovníctvo,
medicína, vzdelávanie, automobilový priemysel a i.
Cena za úradný preklad 20 € / normostrana
Cena za neúradný prekladdohodou
Prax, klientelaAktívna odborná prax od roku 2008, členka
skúšobnej komisie pre odborné skúšky
súdnych prekladateľov a tlmočníkov (2015)
PoznámkaVýborná dostupnosť služieb
v centre mesta Pezinok v pešej vzdialenosti od všetkých úradov ,
poisťovní, bánk a i. Priamy osobný kontakt a individuálny prístup.
Úradné preklady na mieru.

Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad pezinok, úradný preklad angličtina, nemčina overený preklad angličtina