Bc. Božena Sasáková – úradné preklady – angličtina, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, nemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceUl. Ferka Urbánka 497, 020 01 Púchov
Telefón0905 904 053
E-mailbozena.sasakova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
ruský
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady19,92 €/NS,
v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Cena - neúradné preklady15 €/NS
Cena za tlmočenie20 €/hod
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad púchov, úradný preklad nemčina, úradný preklad angličtina, overený preklad

Reklamy

Refundo.sk