Mária Mlynarčíková – úradné preklady a tlmočenie – angličtina, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno (nemčina)
Tlmočníčkaáno (angličtina, nemčina)
Adresa / miesto práceHečkova 22, 83151 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0907 770 001
E-mailmamlyn@prolingo.sk
Vlastný webwww.prolingo.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady20/0,08
Cena za tlmočeniesúdne 25 €/hod, inak denná sadzba
Zľavydohodou
Ďalšie informácieĎalšie údaje: www.prolingo.sk, dostupnosť na www.sapt.sk,
prax 19 rokov, VŠ štúdium v Nemecku 5 rokov.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad nemčina, úradný preklad angličtina, overený preklad