PhDr. Oľga Hrubošová – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaOľga Hrubošová
Adresa / miesto práceKláštorská 148, Nitra;
Mojmírovská 27, Ivanka pri Nitre
KrajNitriansky
Telefón037 6510 181

0905 226 947
E-mailolga@hrubosova.sk
Vlastný webwww.hrubosova.sk
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady10,- až 15,- €/normostrana,
podľa obtiažnosti textu a požadovaného termínu vyhotovenia
Cena za tlmočenie20 €/hod

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nitra, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina