Ing. Eva Čížiková, MBA – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceRužová dolina 8, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0907 464 898
E-maileva.cizikova@yahoo.de
Špecializáciaprevažne preklady ekonomických, právnych a technických textov
pre investorov, dodávateľov, štátne orgány, komunikácia
so zahraničnými partnermi, konzekutívne tlmočenie,
poskytnutie súvisiacich služieb…

Preklady a tlmočenie pri zabezpečovaní rôznych úkonov,
pri príprave, schvaľovaní a realizácii projektov, pri kúpe a predaji podniku, a pod.
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácie- úradne overené preklady z a do NJ
- preklady bez overenia a tlmočenie z a do NJ

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy

Refundo.sk