Mgr. Elena Hudecová – úradné preklady – angličtina, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, nemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografiafoto-1-2
Adresa / miesto práceSvätoplukova 35, 821 08 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0918 654 552
E-mailelena@slovaktranslating.com
Vlastný webwww.slovaktranslating.com
Tlmočenie (nie úradné)áno
Ďalšie informácieVyhotovujem preklady v odbore anglický jazyk a nemecký jazyk a v zozname Ministerstva spravodlivosti SR som zapísaná pod ev. č. 971267.

Okrem úradných listín a dokumentov prekladám aj technickú a projektovú dokumentáciu k strojovým zariadeniam.
Poskytujem aj tlmočnícke služby na základe živnostenského oprávnenia.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad nemčina angličtina, overený preklad nemčina angličtina