Mgr. Eli Kanova Vanyova – úradné preklady – bulharčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykbulharský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceTolstého 9, 811 06 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón+421 949 401 154
E-mailpreklady@bulharcina.sk
Vlastný webwww.bulharcina.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, český, ruský
Cena - úradné preklady21,58 €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana
Cena za tlmočenie19,92 €/hod
Zľavydohodou
Ďalšie informácieNarodila som sa 10. júla 1980 v Sofii, Bulharsko, kde som vyštudovala
základnú a strednú školu. Odbor Slovenský jazyk a literatúru som ukončila
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v máji roku 2005.
Do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo
spravodlivosti SR som bola zapísaná dňa 27. novembra 2007.
Okrem bulharčiny ovládam angličtinu, ruštinu a češtinu.
Viac informácií nájdete na www.bulharcina.sk

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad bulharčina, overený preklad bulharčina