Ing. Martina Švehlová Juríková – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práce916 42 Moravské Lieskové 283,
okres Nové Mesto nad Váhom
KrajTrenčiansky
Telefón0910 957 907

0903 957 907
E-mailextras@extras.sk
Ďalšie jazyky,
s ktorými pracuje
(nie úradne)
český
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana s DPH
Cena - neúradné preklady0,0495 €/slovo plus DPH
Zľavydohodou
Ďalšie informáciePráca s CAT nástrojmi TRADOS Studio 2009 a TRADOS 2007.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nové mesto nad váhom, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina