Mgr. Erika Hatalová – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaErika Hatalová
Adresa / miesto práceTrieda SNP 17, 040 11 Košice
KrajKošický
Telefón055 642 0629

0903 612 911
Fax055 642 0629
E-mailerika.hatalova@gmail.com
Vlastný webwww.anglicky.net
Dostupnosť24/7
PôsobnosťSlovensko i zahraničie
Tlmočeniesimultánne, konzekutívne, šušotáž
Špecializáciaprávo
Referencie, klientelapozri www.anglicky.net
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky
Cena - neúradné prekladyod 15,- €/normostrana
Cena za tlmočenieúradné podľa vyhlášky, inak min. fakturovaná suma 50,- €
Zľavydohodou
Ďalšie informáciekorektúry slovenských textov

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina