Ing. Kvetoslava Kaňuščáková – úradné preklady – ruštinaProfil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykruský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceZvolen
KrajBanskobystrický
Telefón0905 259 363
E-mailkkanuscakova@centrum.sk
Jazyky, s ktorými pracujem NIE úradneanglický
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena - tlmočeniedohodou
Informácieprax od roku 1993

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad zvolen, úradný preklad ruština, overený preklad ruský jazyk