Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Informácie pre verejnosť

Legislatíva o úradných prekladoch a tlmočení

Predpisy upravujúce činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Zákon 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch 

Vyhláška 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Slovensko,
uradne preklady a tlmocenie

Inzercia