Dnes je 19. 10. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Mgr. Karol Šeffer - úradné preklady a tlmočenie - angličtina, španielčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický, španielsky
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceNovomeského 33, 949 11 Nitra
KrajNitriansky kraj
Telefón0948 020 977
037/7730436
E-mailkarol.seffer@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/ normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/ normostrana
Cena za tlmočenie (úradné, neúradné)dohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácieČinnosť súdneho tlmočníka a prekladateľa z AJ a ŠJ od roku 1980.

nitra, nitriansky kraj, angličtina, španielčina uradne preklady


Inzercia
top domény na predaj