Ing. Christian Florio – úradné preklady – taliančina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyktaliansky
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceLazaretská 15, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 466 453
E-mailflorio.christian@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady12,- €/normostrana
Cena za tlmočenie20,- €/hod
Zľavyvždy
Ďalšie informácie

bratislava, taliančina, jazyk taliansky
uradne preklady, tlmocenie


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.