Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

PhDr. Andrej Rajský, PhD. - úradný prekladateľ - taliančina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyktaliansky
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaAndrej Rajský
Adresa / miesto práceViktoríniho nám. 4,
917 01 Trnava
KrajTrnavský
Telefón0903 557 123
E-mailarajsky@gmail.com
Vzdelanie- Bc. Universita Pontificia Salesiana v Ríme
- Mgr. Trnavská univerzita v Trnave
- PhDr. Trnavská univerzita v Trnave
- PhD. Libera Universita M. Ss. Assunta v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave
- doc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Praxv prekladateľstve a tlmočení aktívne 17 rokov,
uskutočnených cca 12 000 úkonov
ZamestnaniePedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Špecializácia- administratíva, úradné doklady (doklady na autá, vysvedčenia, RL, SL, výpisy)
- právo, zmluvy, súdne spisy, uznesenia, obsielky
- ekonomika, obchodné zmluvy, faktúry, korešpondencia
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana
Cena za tlmočenie20 €/hod
Zľavydohodou

trnava, taliančina,
úradné preklady a tlmočenie, uradne preklady, overene preklady, tlmocenie