PhDr. Katarína Zubácka – úradné preklady – španielčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykšpanielsky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceKuklovská 33, 841 04 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 970 121
E-mailkatarina.zubacka@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
angličtina, francúzština
Cena - úradné preklady20 €/NS
Cena - neúradné preklady15 €/NS
Zľavydohodou
Ďalšie informácieOd roku 1996 pracujem na Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva
v Bratislave a prichádzam do kontaktu so všetkými druhmi prekladov
(technickými, lekárskymi, spoločensko-vednými, a pod.).

Som členkou SSPUL a SSPOL. Venujem sa aj prekladom divadla
(zo španielčiny) a filmov (zo španielčiny, angličtiny (ŠJS všeobecná a
tlmočnícka), francúzštiny (ŠJS všeobecná a DALF) a taliančiny).
Rada by som sa príležitostne venovala tlmočeniu zo španielčiny.

bratislava, španielčina
uradne preklady, úradné preklady, španielsko, španielsky jazyk, prekladateľka


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.