PhDr. Silvia Šalatová – úradné preklady – ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka


Jazykruský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceMaurerova 14
040 22 Košice
KrajKošický
Telefón0903 961 363
E-mailsilviasalatova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
nemecký
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácie- 5-ročné VŠ štúdium v rusky hovoriacej krajine
- skúsenosti s literárnym prekladom a edičnou činnosťou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad ruština, overený preklad ruština