Mgr. Veronika Pospíšilová, PhD. – angličtina, ruština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, ruský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceMiletičova 99/5A
821 08 Bratislava
KrajŽilinský kraj
Telefón0907 062 503
E-mailvero.pospisilova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
francúzsky
Cena - úradné preklady (z RJ alebo AJ do SJ a naopak)20 €/ normostrana
Cena - úradné preklady (z RJ do AJ a naopak)27 € / normostrana

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad žilina, úradný preklad angličtina, úradný preklad ruština, overený preklad