Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Mgr. Veronika Pospíšilová (rod. Knapcová), PhD. - angličtina, ruština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický, ruský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceZa Dielom 458/5
013 13 Rajecké Teplice
KrajŽilinský kraj
Telefón0907 062 503
E-mailvero.pospisilova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
francúzsky
Cena - úradné preklady20,00 €/normostrana
Cena - neúradné preklady15-16,00 €/normostrana
Zľavydohodou

bratislava, ruština,
uradne preklady, úradné preklady, overené preklady