Alžbeta Gramannová – úradné preklady a tlmočenie – ruština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykruský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceFurdekova 11
851 04 Bratislava 5
KrajBratislavský
Telefón0910 629 180
E-mailgramannova@chello.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady20,- €/NS
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočenie20,- €/hod
Zľavydohodou

bratislava, ruština, ruský,
uradne preklady, úradné preklady, tlmočenie, prekladateľka, tlmočníčka