PhDr. Radmila Horáková – úradné preklady – srbčina a chorvátčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykchorvátsky, srbský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceul. Teplická 27/98, 921 01 Piešťany
KrajTrnavský
Telefón0902 328 535
E-mailradmhorakova@hotmail.com
Súdne jazykychorvátsky, srbský
Nesúdne jazykymacedónsky, slovinský, bosniansky
Cena - súdne preklady19,92 EUR/ normostrana
Cena - nesúdne preklady19,92 EUR/ normostrana
Cena - tlmočenie25 EUR/ hodina

Trnava, Piešťany, srbčina, chorvátčina
uradne preklady, úradné preklady