Ing. Leszek Fronk – úradné preklady – poľština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykpoľský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Prax18 rokov
FotografiaÚradný prekladateľ
Adresa / miesto práceul. Ametystová 6, 010 09 Žilina
Telefón041 568 9097

0907 842 845
E-mailleszek.fronk@seznam.cz
Vlastný webwww.prekladypl.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Dostupnosťbez obmedzenia
Vyhotovenie prekladuihneď
Preberanie podkladov na preklad:osobne, e-mailom alebo poštou
Ďalšie informáciezasielam na dobierku

žilina, žilinský, poľština,
uradne preklady, overené preklady, úradné preklady