Mgr. Zuzana Kliniecová – úradné preklady – nemčina, taliančina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký a taliansky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto prácePartizánske
KrajTrenčiansky
Telefón0902 351 421
E-mailzuzana.benovicova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, taliansky
Ďalšie informácieÚradné preklady z nemčiny a z taliančiny,
bežné a odborné preklady z taliančiny, nemčiny a angličtiny

partizánske, trenčiansky, nemčina,
uradne preklady, úradné preklady


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.