Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

PhDr. Sylvia Neisser Kováčová, PhD. - úradné preklady - nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaSylvia Neisser Kováčová
Adresa / miesto práceBratislava, Trnava
KrajBratislavský, Trnavský
Telefón+421 905 381 656
E-mailneisser.kovacova@gmail.com
Vlastný webwww.circel.sk
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné prekladypodľa dohody
Cena za tlmočenie25-30 €/hod
Zľavydohodou
Prax30 rokov
Ďalšie informácievšetky preklady do nemeckého jazyka nechávam
pred odovzdanim skorigovať rodeným Nemcom

trnava, bratislava, nemčina,
uradne preklady a tlmocenie, úradné preklady, tlmočenie


Inzercia
top domény na predaj