Dnes je 25. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Ing. Peter Kresse - úradné preklady - nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaÚradný prekladateľ
Adresa / miesto práceHurbanova 39, 911 01 Trenčín
KrajTrenčiansky
Telefón032 743 4241

0903 473 395
Kedy možno volaťPracovný čas mám takmer vždy.
E-mailinfo@kresse.sk
Vlastný webwww.kresse.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Cena za tlmočenie20,- €/hod
Zľavyvždy;
zľavu poskytujem od druhej strany resp. hodiny
Ďalšie informáciePreklady i poradenstvo poskytujem aj cez internet.
Web-stránka je www.kresse.sk.
Spracujem akékoľvek preklady z/do nemčiny.
Súdnym tlmočníkom i prekladateľom som od roku 1988.

trenčín, nemčina
uradne preklady, úradné preklady a tlmočenie


Inzercia
top domény na predaj