Ľudmila Radočáková – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceJ. Závodského 2590/32
Senica
KrajTrnavský
Telefón0903 735 428
E-mailludmila.radocakova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, maďarský
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácieVyštudovala som germanistiku v Nemecku, univerzita Lipsko -
doba magisterského štúdia 5 rokov s titulom diplomovaný germanista.
Ako úradná prekladateľka pracujem od roku 1984.

Senica, trnavský, nemčina, nemecký,
uradne preklady, úradné preklady


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.