Mgr. Ľubica Krempová – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceNa Karasiny 41/2, Prievidza,
miesto výkonu práce: Kulíškova 9, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 736645
E-maillubica.krempova@gmail.com
Cena - úradné preklady18,- €/NS
Cena - neúradné prekladynerobím neúradné preklady
Zľavydohodou
Ďalšie informácieTrvalé bydlisko mám v Prievidzi, kde tiež pracujem,
ale len cez víkendy, väčšinou pre fyzické osoby, ale
v podstate viac pôsobím v Bratislave - Ružinov.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad prievidza, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina