Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Mgr. Ľubica Krempová - úradné preklady - nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceNa Karasiny 41/2, Prievidza,
miesto výkonu práce: Kulíškova 9, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 736645
E-maillubica.krempova@gmail.com
Cena - úradné preklady18,- €/NS
Cena - neúradné prekladynerobím neúradné preklady
Zľavydohodou
Ďalšie informácieTrvalé bydlisko mám v Prievidzi, kde tiež pracujem,
ale len cez víkendy, väčšinou pre fyzické osoby, ale
v podstate viac pôsobím v Bratislave - Ružinov.

prievidza, bratislava, nemčina,
uradne preklady, úradné preklady