RNDr. Ivan Trtol – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceHrnčiarska 103
902 01 Pezinok
KrajBratislavský
Telefón0905 802 274
E-mailivantrtol@gmail.com
Vlastná webstránkawww.uradny-preklad-nemcina.sk
Mapa môjho pôsobiska
pre lepšiu orientáciu
Cena - úradné prekladypodľa platného cenníka
Cena - neúradné preklady
ZľavyZľavy na rodné listy, výpis z registra trestov a technické preukazy dovezených vozidiel

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad pezinok, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina