Dnes je 20. 07. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Mária Mlynarčíková - úradné preklady a tlmočenie - angličtina, nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľkaáno (nemčina)
Tlmočníčkaáno (angličtina, nemčina)
Adresa / miesto práceHečkova 22, 83151 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0907 770 001
E-mailmamlyn@prolingo.sk
Vlastný webwww.prolingo.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady20/0,08
Cena za tlmočeniesúdne 25 €/hod, inak denná sadzba
Zľavydohodou
Ďalšie informácieĎalšie údaje: www.prolingo.sk, dostupnosť na www.sapt.sk,
prax 19 rokov, VŠ štúdium v Nemecku 5 rokov.

bratislava, angličtina, nemčina
uradne preklady, úradné preklady a tlmočenie