Mgr. Silvia Berecká – úradné preklady – chorvátčina, nemčina, ruština, srbčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykchorvátsky, nemecký, ruský, srbský
Prekladateľkaáno (všetky jazyky)
Tlmočníčkaáno (nemecký, ruský)
FotografiaSilvia Berecká
Adresa / miesto práceHlavná 68, 040 01 Košice
KrajKošický
Telefón0904 331 439
E-mailradoslav.berecky@gmail.com
Vlastný webwww.berecky.sk
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana

košice, košický, chorvátčina, nemčina, ruština, srbčina,
uradne preklady a tlmocenie, úradné preklady, tlmočenie