Mgr. Jozef Horváth, MBA – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceJarková 18
940 52 Nové Zámky
KrajNitriansky
Telefón0907 212 384
E-maildodih@azet.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
maďarský
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácieÚradne overené preklady, súdne overené preklady, technické preukazy
vozidiel z a do nemeckého jazyka na základe certifikátu, kvalitne a rýchlo,
s prehľadným vypracovaním, možnosť zaslania dokladov e-mailom, faxom,
poštou alebo osobne.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nové zámky, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina