Mgr. Jaroslava Burská – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
FotografiaJaroslava Burská
Adresa / miesto práceLúčky 12, 909 01 Skalica
KrajTrnavský
Telefón0907 740 804
E-mailntb@ntb.sk
Vlastný webwww.ntb.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje (nie úradne)anglický, český
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady15,00 €/NS
Zľavydohodou
Ďalšie informácieSúdna prekladateľka od r. 1991,
prevzatie a doručenie úradných prekladov osobne alebo poštou (i do zahraničia).
Ďalšie informácie na www.ntb.sk

skalica, trnavský, nemčina,
uradne preklady, úradné preklady


Inzercia
top domény na predaj