Ing. Eva Čížiková, MBA – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceRužová dolina 8, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0903 374 616
E-maileva.cizikova@yahoo.de
Špecializáciaprevažne preklady ekonomických, právnych a technických textov
pre investorov, dodávateľov, štátne orgány, komunikácia
so zahraničnými partnermi, konzekutívne tlmočenie,
poskytnutie súvisiacich služieb…

Preklady a tlmočenie pri zabezpečovaní rôznych úkonov,
pri príprave, schvaľovaní a realizácii projektov, pri kúpe a predaji podniku, a pod.
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácie- úradne overené preklady z a do NJ
- preklady bez overenia a tlmočenie z a do NJ

bratislava, nemčina
uradne preklady


Úradné preklady od prekladateľov – znalcov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR.