JUDr. Alena Hribik Matisková – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografiaúradný preklad angličtina bratislava
Adresa / miesto práceBratislava - Dúbravka
Pôsobnosťcelá SR
Telefón0918 608 459
Vlastný webnajpreklad.sk
E-mailmatiskova.alena@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje (nie úradne)francúzsky
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou, v prípade opakujúcich sa prekladov a množstevné zľavy
Ďalšie informácie - prekladateľ - právnik s aktívnou praxou venujúci sa najmä právnym prekladom vo všetkých odvetviach práva, legislatívy, prekladom z oblasti politika, medzinárodné vzťahy, EÚ a ekonómia a aktívnej spolupráci s advokátskymi kanceláriami pri prekladoch najrôznejších právnych textov

- prax a skúsenosti z oblasti práva a medzinárodných vzťahov, advokácie, výučby na vysokých školách

- vzdelanie na právnickej fakulte v SR a zahraničí (Francúzsko)

bratislava, bratislavský kraj, angličtina, uradne preklady