JUDr. Alena Hribik Matisková – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografiaúradný preklad angličtina bratislava
Adresa / miesto práceBratislava - Dúbravka
Pôsobnosťcelá SR
Telefón0918 608 459
Vlastný webnajpreklad.sk
E-mailmatiskova.alena@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje (nie úradne)francúzsky
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou, v prípade opakujúcich sa prekladov a množstevné zľavy
Ďalšie informácie - prekladateľ - právnik s aktívnou praxou venujúci sa najmä právnym prekladom vo všetkých odvetviach práva, legislatívy, prekladom z oblasti politika, medzinárodné vzťahy, EÚ a ekonómia a aktívnej spolupráci s advokátskymi kanceláriami pri prekladoch najrôznejších právnych textov

- prax a skúsenosti z oblasti práva a medzinárodných vzťahov, advokácie, výučby na vysokých školách

- vzdelanie na právnickej fakulte v SR a zahraničí (Francúzsko)

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina