Zuzana Éderová – úradné preklady – maďarčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykmaďarský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práce M.R.Štefánika 12
934 01 Levice
KrajNitriansky
Telefón036 6314 560

0905 479 713
E-mailz.ederova@azet.sk
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné prekladyvždy dohodou,
v závislosti od náročnosti a množstva textu,
spravidla od 10.- do 16,60.-€
Zľavyvždy dohodou, zľavy poskytujem
predovšetkým stálym a pravidelným zákazníkom
Ďalšie informácieÚradne overené preklady úradných dokumentov
(rozhodnutia, zmluvy, vysvedčenia, diplomy, potvrdenia, rodné
a úmrtné listy, rôzne faktúry, zmluvy, výpis z OR, živnostenský list,
list vlastníctva, znalecký posudok, reklamný a propagačný materiál a pod.)

K úradne overeným prekladom je potrebné priložiť aj originál dokument,
resp. jeho overenú fotokópiu.

Referencie: Okresný súd Levice, Okresná prokuratúra Levice,
Konstans spol. s.r.o., Bratislava, SŽDS a.s. Zvolen,

levice, maďarčina,
uradne preklady, úradné preklady