PhDr. Tímea Kliment – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaTímea Kliment
Adresa / miesto práceGusevova 8
82109 Bratislava
Mestá pôsobnostiBratislava, Dunajská Streda, Šahy
Telefón0905 468 065
E-mailtimea.kliment@kliment-fazekas.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, český
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladyod 19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladydohodou podľa náročnosti textu
Cena za tlmočenieod 30 €/hod + hotové výdavky (cestovné,
strava, ubytovanie a pod.)
Zľavydohodou
Ďalšie informácieŠpecializácia: právo, marketing, technika, stavebníctvo a iné.
Priamo v Bratislave.
K dispozícii 7 dní v týždni.
Flexibilita, vlastné motorové vozidlo, vlastná kancelária v blízkosti
Apollo BC I v Bratislave.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina