PaedDr. Csilla Frunyóová – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceSv. Štefana 67, 943 01 Štúrovo
Krajokr. Nové Zámky, Nitriansky kraj
Telefón0944 413 975
E-mail csfrunyo@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady11,- €/NS
Zľavyvždy; stáli klienti alebo množstevné zľavy
pri viac ako 10 stranách:
17,- €/NS (úradné)
Ďalšie informáciena dobierku, pohotovo a rýchlo bez poplatkov

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad štúrovo, nové zámky, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina