PaedDr. Csilla Frunyóová – úradné preklady – maďarčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceSv. Štefana 67, 943 01 Štúrovo
Krajokr. Nové Zámky, Nitriansky kraj
Telefón0944 413 975
E-mail csfrunyo@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady11,- €/NS
Zľavyvždy; stáli klienti alebo množstevné zľavy
pri viac ako 10 stranách:
17,- €/NS (úradné)
Ďalšie informáciena dobierku, pohotovo a rýchlo bez poplatkov

štúrovo, nové zámky, maďarčina,
uradne preklady, úradné preklady