Mgr. Anežka Kočalková – úradné preklady – slovinčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykslovinský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto prácePod Hôrkami 20, 976 96 Medzibrod
KrajBanskobystrický
Telefón0903 938 716
E-mailinfo@slovincina.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje (nie úradne)český, chorvátsky
Cena - úradné preklady19,92 € / normostrana
Cena - neúradné preklady15,- € / normostrana
Cena za tlmočenie50,- € / hodina

banská bystrica, medzibrod, banskobytrický, slovinčina,
úradné preklady