JUDr. Ing. Zuzana Hnátová, LL.M. – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Fotografia
Adresa / miesto práceMýtna 13, 811 07 Bratislava
Telefón+421 903 447 897
KrajBratislavský
E-mailzuzana.hnatova@slowakischesrecht.com
Vlastná webstránkawww.slowakischesrecht.com
Cena - úradné preklady20 €/NS
Zľavydohodou
Špecializáciaprávne texty (zmluvy, súdne písomnosti, úradné listiny a pod.)
PraxSom advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore už 10
rokov. Rozumiem právnym textom aj po obsahovej
stránke, sama ich často tvorím. Pohybujem sa tak v
slovenskom, ako aj nemeckom a rakúskom právnom
prostredí, poznám aj právne inštitúty týchto dvoch krajín a v
prípade potreby viem pomôcť aj po právnej stránke, keďže
advokácii sa venujem ako svojej hlavnej činnosti. Študovala
som právo tak na Slovensku, ako aj v Nemecku. Okrem toho
som študovala aj ekonómiu, rozumiem teda aj pojmom z oblasti ekonómie.
Poznámky(i) preklady vždy robím ja osobne, nedelegujem,
(ii) možnosť osobného vyzdvihnutia v centre Bratislavy alebo poštou,
(iii) možnosť prekladu aj cez víkend a/alebo počas štátnych sviatkov,
(iv) bežné texty ako výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov, notárska doložka,
rodný/sobášny/úmrtný list preklám do 24 hodín

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina