Mgr. Stanislava Moyšová, PhD. – úradné preklady – francúzština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykfrancúzsky
Prekladateľáno
Tlmočníknie
FotografiaStanislava Moyšová
Adresa / miesto práceBohúňova 40, 81104, Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0910 446 389
E-mailmoysova@yahoo.fr
Vlastný webwww.chmel.sk/moysova
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
taliančina, angličtina
Špecializáciaprávo (trestné, občianske), ekonomika (daňovníctvo),
energetika, životné prostredie, telekomunikácie
Tlmočenie (nie úradné)áno
CertifikátStanislava Moyšová - certifikát konferenčného tlmočníka
Cena - úradné preklady19,92,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady10,- až 15,- €/normostrana
Cena za tlmočeniedohodou

bratislava, francúzština
uradne preklady, úradné preklady