#16567
Ján Kolník
Návštevník

Ja som sa raz pokúsil zákazníka len v dobrom upozorniť na to, že v texte sa jednotky neuvádzajú v sústave SI (!) a či to mám aj prepočítavať. Odpoveď bola, že prekladateľ má prekladať a že ma do toho nič nie je. Takže odvtedy ponechávam aj všetky takéto nezrovnalosti a chybné čísla, aj keď viem, že to nie je správne. Vždy si však nechávam pôvodný text, aby sa nemohlo vyhovoriť, že som to zle preložil.