#16105
Elena Hudecová
Návštevník

Dnešné posedenie bolo milé, ďakujem za iniciatívu a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie – či už v kaviarni Wagner na Bazovej alebo v Goetheho inštitúte.

Falls es weitere Interessenten an diesem Stammtisch gäbe, wäre es sicherlich sehr nett.

Grüße,

Elena H.