Mgr. Elena Hudecová – úradné preklady – angličtina, nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický, nemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografiafoto-1-2
Adresa / miesto práceSvätoplukova 35, 821 08 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0918 654 552
E-mailelena@slovaktranslating.com
Vlastný webwww.slovaktranslating.com
Tlmočenie (nie úradné)áno
Ďalšie informácieVyhotovujem preklady v odbore anglický jazyk a nemecký jazyk a v zozname Ministerstva spravodlivosti SR som zapísaná pod ev. č. 971267.

Okrem úradných listín a dokumentov prekladám aj technickú a projektovú dokumentáciu k strojovým zariadeniam.
Poskytujem aj tlmočnícke služby na základe živnostenského oprávnenia.

bratislava, angličtina, nemčina
uradne preklady